Mežotnes internātvidusskola

  Mežotnes internātvidusskola dibināta 1996.gada 1.septembrī uz Mežotnes lauksaimniecības skolas bāzes un līdz 2002.gadam darbojās vienās telpās ar to.     Audzēkņi iegūst zināšanas pēc pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmām, kuras ir licencētas un akreditētas. 

   Skolas korpusam un internātam 2012.gadā veikta pilnīga logu nomaiņa. Veikts siltumtrases remonts un siltummezglu izveide internāta un skolas korpusā, kā rezultātā katru dienu tiek nodrošināts karstais ūdens internāta dušu telpās un istabiņās. 

   Mācību procesā tiek izmantotas 12 klašu telpas, tai skaitā 2 datorklases (14 un 11 datori) ar interneta pieslēgumu, mājturības klases zēniem un meitenēm, kā arī sporta zāle, bibliotēka, ēdnīca un internāts.   Skolēni dzīvo dzīvokļa tipa istabiņās divatā vai trijatā. Istabiņu iekārtojums liecina par to iemītnieku gaumi, tīrību un kārtību.

Skolēni, skolotāji un darbinieki iebauda maltīti gaumīgi iekārtotā ēdnīcā. Par garšīgu maltīti rūpējas ēdnīcas saimnieces šefpavāres Sandras Zviedres vadībā.

Līdz 2004.gada oktobrim  skolas  direktors bija Jānis Ulnicāns.

 Jānis Ulnicāns

   Ar 1996. gada 1. septembri skolā mācības uzsāka 5.-9. klase ar 105  skolēniem no Bauskas un citu Latvijas rajonu maznodrošinātām ģimenēm. 1998./99. mācību gadā tika nokomplektēta arī vidusskolas 10. klase. 

    No 2005.gada februāra līdz 2012.gada augustam direktore bija Sarmīte Ulnicāne. 

 Sarmīte Ulnicāne

    Kopš 2012.gada 3.septembra skolu vada direktore Dace Peņķe.

   Visi audzēkņi no trūcīgām ģimenēm atrodas daļējā valsts apgādībā, saņemot brīvu uzturu un citus bezmaksas pakalpojumus.

  1998.gada 20.septembrī Jelgavas Romas katoļu baznīcas bīskaps viņa ekselence Antons Justs iesvētīja skolas kapelu. Tā atrodas internāta telpās un ir pieejama ikvienam. Kapelas darbību vada katehēte Marija Kivleniece.


Skolas kapela

Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Garoza, LV - 3926, Latvija,
+371 63945211,
+371 63945211,
mezotne.internatskola@bauska.lv